ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی مروری بر فن آوری های مورد استفاده در ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی http://nhafezi.mihanblog.com 2020-05-27T05:50:15+01:00 text/html 2017-02-10T09:21:27+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 56) انتشار ویرایش سوم کتاب مقدمه‎ای بر مهندسی پزشکی http://nhafezi.mihanblog.com/post/62 <div><br></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">انتشار ویرایش سوم کتاب مقدمه‎ای بر مهندسی پزشکی:</font></div><div><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><img hspace="0" border="2" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8285180218/685_mohandesi_pezeshki.jpg" alt=""></div><div><font size="3" color="#ffff00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://n-hafezi.profcms.um.ac.ir/index.php/miscellaneous/11364" target="_blank" title=""><font size="3" color="#ffff00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><b>مشاهده فهرست</b></font></a></div> text/html 2017-01-23T09:35:23+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 55) انتشار کتاب ابزار دقیق و اندازه‎گیری الکترونیکی http://nhafezi.mihanblog.com/post/61 <img hspace="0" border="2" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8283392584/andazeh_giri_electroniki1.jpg" alt=""> <div><br></div><div style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کتاب "ابزار دقیق و اندازه‎گیری الکترونیکی" به‎عنوان مرجع کشوری دروس "ابزار دقیق" و "اندازه‎گیری الکترونیکی" دانشگاه پیام نور منتشر شد.</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></strong><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">علاقمندان برای تهیه کتاب می‎توانند به مراکز پخش و نمایندگی‎های کتاب‎های دانشگاه پیام&nbsp;</span></span></strong><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نور در کشور مراجعه نمایند.</span></span></strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></span></strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مشاهده فهرست کتاب:</span></span></strong></div><div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></span></strong></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bmepnum.rozblog.com/page/instrumentation" target="_blank" title=""><font size="2" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff66"><b>فهرست</b></font></a></div> text/html 2015-09-14T07:24:41+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 54) انتشار ویرایش دوم کتاب مقدمه ای بر مهندسی پزشکی http://nhafezi.mihanblog.com/post/56 <div><br></div><div><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right;"><font color="#777777" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">انتشار ویرایش دوم کتاب مقدمه ای بر مهندسی پزشکی</font><font size="4" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: yekan, tahoma;">:</font></h2></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="5" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8211918976/685_mohandesi_pezeshki.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><div><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">ویرایش دوم کتاب مقدمه ای بر مهندسی پزشکی توسط انتشارات گسترش علوم پایه منتشر شد.</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">ویرایش جدید حاوی تغییرات زیر است:</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">رفع مشکلات ویرایشی چاپ اول</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">افزودن سؤالات و پاسخ های تشریحی آزمون های تحصیلات تکمیلی متأخر</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">تکمیل درس نامه کتاب&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">افزودن شکل ها و تصاویر مناسب تر</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://nhafezi.ir/extrapage/biomedecial" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffff00" size="3">مشاهده فهرست کتاب</font></a></p></div> text/html 2014-06-05T08:39:33+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 53) تصاویر ماه http://nhafezi.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">به علت این که زمان حرکت وضعی ماه به دور حود و حرکت انتقالی آن به ذور زمین یکسان است، همواره یک طرف ماه از روی زمین قابل مشاهذه است. تصویر زیر که ترکیب دو تصویر از ماه در دو زمان&nbsp;مختلف است به گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد تقدیم شده است. تصاویر با دوریین Canon Powershot SX 50 گرفته شده‎اند.</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8125535500/Moon.jpg"></div> text/html 2014-03-20T22:27:28+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 52) Tympanic Thermometer http://nhafezi.mihanblog.com/post/54 <h1 style="text-align: justify; margin-top: 2pt; margin-bottom: 0px; white-space: nowrap; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">دستگاه Tympanic Thermometer وسیله‎ای است که به‎منظور سنجش دمای بدن انسان از داخل محیط گوش استفاده</font></h1><h1 style="text-align: justify; margin-top: 2pt; margin-bottom: 0px; white-space: nowrap; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;می‎شود.&nbsp;مزیت این دستگاه نسبت به سایر دماسنج‎های زیستی، &nbsp;سادگی در استفاده و همچنین دقت و قیمت مناسب&nbsp;</font></h1><h1 style="text-align: justify; margin-top: 2pt; margin-bottom: 0px; white-space: nowrap; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">است.&nbsp;کاربرد این&nbsp;&nbsp;وسیله اندازه‎گیری به‎ویژه در سنجش دمای بدن کودکان و نوزادان است.&nbsp;این دستگاه در اکثر موارد به </font></h1><h1 style="text-align: justify; margin-top: 2pt; margin-bottom: 0px; white-space: nowrap; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">پروب‎های&nbsp;یکبار مصرف مجهز است. &nbsp;</font></h1><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><h1 style="text-align: justify; margin-top: 2pt; margin-bottom: 0px; white-space: nowrap; direction: rtl;"><div><img src="http://stethoscope.medisave.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/W2734_ba.JPG" style="text-align: center; font-size: 11px;"></div></h1><div style="text-align: center;"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRI4c2TF4fREOTN-M_8f00t34yTPx8hQZlWw00y31KfvlE9OSjk"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.woodleyequipment.com/images/clinical-trials/large/th41275652027Omron%20GT510.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.medaco.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/0/c0390.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.baby-safety-concerns.com/image-files/tympanic-thermometer.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2wbC-OErFlGuql5HBO0Ecwt2jlKzM2unZopo_madSoYz5nPnDtg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.frca.co.uk/images/Tympanic.gif"></div> text/html 2014-01-20T21:33:05+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 51) مراحل ثبت سیگنال قلبی (تصویر) http://nhafezi.mihanblog.com/post/53 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>انتشار فعالیت الکتریکی در قلب:</b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/ECG_principle_slow.gif/330px-ECG_principle_slow.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>الکترودهای ثبت (الکترود چسبان و مکشی):</b></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www3.gehealthcare.com/en/Products/Categories/Clinical_Consumables/Perioperative_Care_Area/~/media/Images/Product/Product-Categories/Clinical-Consumables/Perioperative%20Care%20Area/ECG-Electrodes-Lead-Wires-Cables-Thermal-Paper/anesthesia_ecg_foam_round_wet_gel_electrode_orig.jpg?h=252&amp;w=425"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.gmedi.com/kr/images/Products/c5_03.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>سیم‎ها و کابل‎های ثبت:</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www3.gehealthcare.com/~/media/Images/Product/Product-Categories/Clinical-Consumables/Perioperative%20Care%20Area/ECG-Electrodes-Lead-Wires-Cables-Thermal-Paper/anesthesia_ecg_multilink_leadwire_spotlight.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://image.made-in-china.com/2f0j00SCqQIkKlCcuz/Mindray-ECG-Cable.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.buckeyemedical.com/images/T/t-529.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.acommtw.com/prod/ecg.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>کاغذ ثبت:</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www3.gehealthcare.com/~/media/Images/Product/Product-Categories/Clinical-Consumables/Perioperative%20Care%20Area/ECG-Electrodes-Lead-Wires-Cables-Thermal-Paper/anesthesia_ecg_fetal_heart_paper_spotlight.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/ECG_Paper_v2.svg/720px-ECG_Paper_v2.svg.png" alt="File:ECG Paper v2.svg"></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>دستگاه ثبت:</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.cisl.columbia.edu/kinget_group/student_projects/ECG%20Report/E6001%205.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/cardio/images/setup_web.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/cardio/images/setup_schem_web.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQj1c1DRCtQy0fqJl_3Llm_ChGA6RaaIx_KVSHJw-2PYcPi5KFOAw"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فرآیند ثبت:</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.omedix.com/Healthwise/nr551523.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.healthcentral.com/common/images/1/1135_2774_5.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://readyelectrodes.com/uploads/2/8/1/6/2816657/5427159_orig.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.nottingham.ac.uk/nursing/practice/resources/cardiology/images/6_lead_placement.gif" alt="Diagram showing the placement of the 6 chest leads"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/cardio/images/connect_web.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/cardio/images/elec_web.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/cardio/images/hand_electr1_web.jpg"></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>نتیجه ثبت:</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.virtualmedicalcentre.com/uploads/VMC/DiseaseImages/1287_ECG_Definitions3.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.integris.lv/img/Rev_3.GIF"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.swharden.com/blog/images/ecg2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/12leadECG.jpg" alt="File:12leadECG.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-01-12T15:21:20+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 50) الکترود (قسمت اول) http://nhafezi.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ساده‎ترین تعریف الکترود (Electrode)&nbsp;عبارت است از ماده‎ای رسانا که بین بخش فلزی و غیرفلزی بک مدار ارتباط الکتریکی برقرار می‎کند. اما تعریف کامل‎تر برمبنای تعریف مبدل (Transducer) و حس‎گر (Sensor) قابل بیان است.</font></div> <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تراگردان (مبدل: Transducer): وسیله‎ای است که نوعی از انرژی را به نوعی دیگر از انرژی تبدیل می‎کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حس‎گر (Snesor): تراگرذانی است که خروجی آن از نوع انرژی الکتریکی است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عمل‎کننده (Actuator): تراگردانی است که ورودی آن از نوع انرژی الکتریکی است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">الکترود: حس‎گری است که انرژی الکتریکی عمدتاً از نوع جریان یونی را به انرژی الکتریکی از نوع جریان الکترونی تبدیل می‎کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با توجه به این‎که الکترودها در اکثر موارد واسط‎های الکتروشیمیایی هستند، برای درک کارکرد آن‎ها نیاز به تعریف سه مفهوم سلول الکتروشیمیایی (Electrochemical Cell)، آند (A<span style="line-height: 19.19791603088379px;">node</span>) و کاتد (<span style="line-height: 19.19791603088379px;">Cathode</span>) است:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلول الکتروشیمیایی (Electrochemical Cell): وسیله‎ای است که قابلیت تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی و برعکس را دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آند (A<span style="line-height: 19.19791603088379px;">node): آند الکترودی است که که الکترون‎ها آن را ترک کرده ودر آن فرآیند &nbsp;اکسیداسیون (اکسایش: Oxidation) اتفاق می‎افتد و لذا بار الکتریکی آن مثبت‎تر می‎شود.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کاتد (<span style="line-height: 19.19791603088379px;">Cathode</span>): کاتد الکترودی است که الکترون‎ها به آن وارد شده و در آن &nbsp;فرآیند کاهش (احیا: Reduction) اتفاق می‎افتد&nbsp;<span style="line-height: 19.18402862548828px;">و لذا بار الکتریکی آن منفی‎تر می‎شود.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با توجه به این که هر الکترود یک سلول الکتروشیمیایی (Electrochemical Cell) است، بر مبنای تعاریف بالا:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلول اولیه (Primary Cell): نوع خاصی از سلول الکتروشیمیایی است که قابلیت وارون شدن فرآیند در آن وجود ندارد و لذا جایگاه آند و کاتد همواره ثابت است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلول ثانویه (Secondary Cell): &nbsp;در سلول‎های ثانویه امکان معکوس شدن فرآیند وجود دارد و لذا ممکن است جای آند و کاتد تعویض شود مانند باتری قابل شارژ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 19.19791603088379px;">الکترود دوقطبی (</span><span style="line-height: 19.19791603088379px;">Bipolar Electrode</span><span style="line-height: 19.19791603088379px;">): الکترودی است که می‎تواند به‎عتوان آند یک سلول الکتروشیمیایی و کاتد یک سلول الکتروشیمیایی دیگر استفاده شود.&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 19.18402862548828px;">مفهوم الکترود برای ادوات الکترونیکی و نیمه‎رسانا هم استفاده می‎شود مانند لامپ‎های خلأ (Vacuum Tube) و دیودهای نیمه‎رسانا (Semiconductor Diode). &nbsp;در این ادوات آند الکترود مثبت و کاتد الکترود منفی است.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 19.18402862548828px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.cheng.cam.ac.uk/research/groups/electrochem/JAVA/electrochemistry/ELEC/l7fig/fig1.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://cnx.org/content/m43567/latest/electrode.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.chem.umass.edu/genchem/whelan/class_images/112_Hydrogen_Electrode_Cathode.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.chemguide.co.uk/physical/redoxeqia/eomgdiag.gif"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/pourbaix/images/electrode_potential.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://i.stack.imgur.com/NOHqm.png"></div> text/html 2014-01-11T05:33:48+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 49) پخش صدای دالبی (Dolby) http://nhafezi.mihanblog.com/post/51 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پخش صدای محیطی (<span style="line-height: 19.19791603088379px;">Surround</span>) فن‎آوری استفاده از 5 یا بیش از 5 بلندگو برای پخش صدا است. این فن‎آوری اولین بار توسط آزمایشگاه دالبی که موسس آن ری دالبی (<span style="line-height: 19.19791603088379px;">Ray Milton Dolby</span>) بود ارائه شد.&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 18px;">ساده‎ترین شیوه ضبط و پخش &nbsp;mono یا همان تک صدا نام دارد. تک صدایی به این معنی است که تمام صداها از یک کانال ضبط&nbsp;و&nbsp;معمولا بر&nbsp;روی یک بلندگو پخش می‎شود. سیستم بعدی که به صنعت سینما وارد شد، سیستم استریو (stereo) است. &nbsp;کلمه&nbsp;stereo از stereophonic گرفته شده است که به معنی "چندصدایی" است. در این میان سیستم‎های اولیه‎ای که در استریو ظهور کردند دارای دو کانال ضبط بودند و صدا بر روی دو بلندگو پخش می‎شد. لابراتوار دالبی، موسسه ای که با استودیو های فیلم و شرکت های سازنده تجهیزات سینما همکاری دارد، فن آوری ضبط و پخش سینمایی را یک قدم فراتر برد و با اضافه کردن کانال‎های&nbsp;ضبط و پخش بیشتر، تجربه‎ای زنده را به تماشای فیلم‎ها اضافه کرد. سیستم‎های ضبط و پخشی که محصول لابراتوار&nbsp;دالبی&nbsp;هستند نام‎های متفاوتی دارند. سیستم دالبی استریو سه کانال روبرو و یک کانال پیرامونی دارد. تفاوتش با سیستم&nbsp;استریو این است که سیستم‎های اولیه استریو در سینما بر روی یک نوار مغناطیسی ضبط می‎شد ولی در این سیستم از نوار های نوری برای پخش دقیق‎تر و کم نویزتر بهره می‎گیرند. امروزه سیستم دالبی – استریو به عنوان سیستمی آنالوگ شناخته شده است. در سال 1982، لابراتوار دالبی سیستمی به نام دالبی – ساراند (Dolby Sorround) را برای سیستم‎های سینمای&nbsp;خانگی معرفی کرد. این سیستم با همان اصول سیستم دالبی – استریو کار می‎کرد ولی با این تفاوت که هر کدام از کانال‎ها را بر روی نوارهای ویدئو یا سیگنال‎های تلویزیونی قرار می‎دادند و بلندگوها در منزل به شیوه‎ای تنظیم می شد که تجربه ای مشابه سینما را به همراه داشته باشد. این سیستم دارای دو بلندگوی چپ و راست و یک بلندگوی عقب بود. سیستمی جدید با نام دالبی- پرو لوجیک (Dolby Prologic) در سال 1987 به بازار آمد که دارای یک بلندگوی جلو نیز بود. با گذشت زمان و حاصل شدن پیشرفت در زمینه استفاده از رمز گذاری (encoding)، میزان بیشتری اطلاعات با دقتی بیشتری بر روی فضایی کمتر ذخیره شد. این امر باعث پیدایش سیستم پیرامونی دیجیتال صدا (digital surround-sound system)&nbsp;شد.&nbsp;در&nbsp;سال&nbsp;1993&nbsp;همراه&nbsp;با&nbsp;اکران&nbsp;فیلم&nbsp;پارک&nbsp;ژورایسک، فن آوری جدیدی به نام Digital Theater Systems) DTS)&nbsp;به&nbsp;صنعت&nbsp;سینما عرضه شد. در این سیستم شش کانال متفاوت صدا بر روی یک یا دو cd ضبط می‎شوند و برای پخش، سینماها مجهز به دیسک خوان و یک رمزگشا هستند که بتواند اطلاعات cd را به شش کانال برای پخش تجزیه کند. در این سیستم سه کانال روبرو وجود دارد که با یک ساب ووفر (Sub Woofer) همراهی می‎شوند. دو کانال مجزا نیز در سمت چپ و راست وجود دارد.&nbsp;در سیستم های سینمای خانگی که dts را پشتیبانی می‎کنند، صدا و تصویر هردو برروی یک دیسک و در لایه‎های متفاوت ضبط می‎شوند ولی در سینما با یک کدگذاری، صدا و تصویر را هم زمان می‎سازند. سیستم دیگری که توسط دالبی معرفی شد، دالبی – دیجیتال نام دارد که به دلیل داشتن 5 کانال+یک ساب ووفر به دالبی 5.1 نیز معروف است. بعدا کانال‎های دیگری به این سیستم اضافه شدند. در سینمای خانگی سیستم‎های صدای فراگیر کمی متفاوت کار می‎کنند. این تفاوت به طریقه پخش صدا از روی دیسک‎های فیلم مرتبط است. در سیستم سینمای خانگی، اطلاعات صدای dts نسبت به دالبی از فضای بیشتری (فشرده سازی کمتر) بر روی&nbsp;دیسک‎های فیلم ذخیره می شود. به این معنی که dts کیفیت بیشتری نسبت به دالبی دارد. با این حال استفاده از&nbsp;dts&nbsp;در&nbsp;سیستم‎های سینمای خانگی و ارسال تلویزیونی کمتر رایج است. رایج‎ترین نوع سیستم‎های دالبی 5.1، 6.1 و 7.1 است. عدد سمت چپ نقطه تعداد کانال صدا و عدد سمت راست نقطه تعداد ساب ووفر را مشخص می‎کند. کانال ساب ووفر صداهای با فراکانس کم را پخش می‎کند که به صدا حالت بم و قدرتمندی می‎بخشد. اصطلاحاً آن را LFE) Low Frequency Effect) نیز می‎نامند.</span></span></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2011/07/5-1-dolby-setup.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2011/07/7-1-dolby-setup.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.axiomaudio.com/img/Rooms/7.2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.turtlebeach.com/support/images/sc_four1.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.stonessoundstudio.com.au/stone/room_d6.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://images.anandtech.com/reviews/video/8chLPCM/5.1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.brownbagfilms.com/images/blog/legacy-files/2010/07/Dolby-Analog-copy.jpg"></div> text/html 2013-12-29T17:53:12+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 48) معجزه سال سخت: کتاب مقدمه‎ای بر مهندسی پزشکی http://nhafezi.mihanblog.com/post/50 <div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2710" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><img src="http://axgig.com/images/25398949144596587255.jpg" style="text-align: center;"></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2710" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><br></span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2710" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2723" lang="FA">تیرماه امسال و درست بعد از وقتی که &nbsp;دکتر احسان تهامی بلافاصله پس از جلسه دفاع دکترایش بدون یک ثانیه مکث و درنگ تمام کتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_7126" lang="FA">فروشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3671" lang="FA">های تهران را گشته بود برای پیدا کردن یک مرجع مناسب درس&nbsp;</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_9611" lang="FA">"</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_9612" lang="FA">مقدمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3695" lang="FA">ای بر مهندسی پزشکی</span><span lang="FA">"</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2724" lang="FA">&nbsp;و چند تایی کتاب هم پیدا کرده بود اما هیچ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2725" lang="FA">کدام باب دلش نشد، &nbsp;بلافاصله به من زنگ زد با مضمون دعوت به همکاری برای نگارش یک کتاب مسأله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">محور برای&nbsp;</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">مقدمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3663" lang="FA">ای بر مهندسی پزشکی</span><span lang="FA">"</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4981" lang="FA">. او در همان موقع تمام دفترچه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">های سؤالات کارشناسی ارشد و دکترای&nbsp;</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">مقدمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_9631" lang="FA">ای بر مهندسی پزشکی</span><span lang="FA">"</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388220732804_86331" lang="FA">&nbsp;دانشگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388220732804_89124" lang="FA">های مختلف را هم خریده بود.</span><br clear="none"></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2671" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">به ما دو نفر سرکار خانم مهندس داوری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">نیا هم که مدت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2670" lang="FA">ها دروس حوزه مهندسی پزشکی را تدریس کرده بود، پیوست.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4969" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_9632" lang="FA">در آغاز کار، به انجام رساندن کار کتاب بسیار دوردست به نظر می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">رسید اما هیچ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1388338943482_8264">کدام از ما نمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">دانست که معجزه خیلی زودتر از این حرف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">ها آغاز شده است.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4357" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4356" lang="FA">هر هفته دوشنبه ظهر جلسه مشترک تدوین کتاب به شکل منظم برگزار شد و اوائل مهرماه بود که تقریباً کار تدوین به مراحل انتهایی خود رسید و فقط چند مسأله به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_9633" lang="FA">نظر لاینحل باقی ماند.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4970" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388327057304_14384" lang="FA">حالا باید دنبال ناشر می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1388338943482_8263">گشتیم. ناشر اول بعد از یک ماه امروز و فردا کردن درخواست ما را رد کرد. ناشر دوم کار را قبول کرد اما با این شرط که تمام هزینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_18724" lang="FA">ها را نویسندگان بپردازند. ما هم قبول کردیم اما روند کار به اندازه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388327057304_11146" lang="FA">ای کند بود که منصرف شدیم. ناشر سوم تلفنی گفته بود که من بلد نیستم معجزه کنم و کتاب شما به زمان مقرر نخواهد رسید و هیچ کدام از این ناشرها نمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">دانستند که معجزه خیلی زودتر از این حرف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">ها آغاز شده است.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3700" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388327057304_14385" lang="FA">فقط خاطرم هست که دانشجویی علاقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3699" lang="FA">مند، خیلی اتفاقی کتابی به من معرفی کرد که نام انتشاراتش "گسترش علوم پایه" بود و دقیقاً همان روش نشری را داشت که دنبالش بودیم. در کمال ناامیدی همه ما، احسان تهامی کمر همت بست و به تهران رفت و با این ناشر جدید به مذاکره نشست و این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">جا تازه فهمیدیم که معجزه خیلی زودتر از این حرف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">ها آغاز شده است.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4971" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">رییس انتشارات،&nbsp;</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">دکتر مسعود نیکوکار</span><span lang="FA">"</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_9634" lang="FA">&nbsp;بود که همه ما او را می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">شناختیم. نسل ما با کتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">های&nbsp;</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">معادلات دیفرانسیل</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">ریاضی مهندسی</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">آمار و احتمالات</span><span lang="FA">"</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_7640" lang="FA">&nbsp;او بزرگ شده بود. اما آن روز تازه فهمیدیم که "دکتر نیکوکار" به معادلات زندگی و فرکانس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">های امیدواری و احتمالات موفقیت هم تسلط کافی دارد.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4973" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">از آن روز به بعد همکاری پایاپای نویسندگان و پرسنل انتشارات ادامه داشت. در زمان اندکی کار ویرایش و صفحه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388327057304_14386" lang="FA">آرایی و طراحی جلد همه به شکل معجزه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">وار انجام شد. حتی انتشارات گسترش علوم پایه جور کم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">کاری طراحان سؤالات کنکور را هم کشید و تمام شکل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">های بی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">کیفیت دفترچه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4972" lang="FA">های آزمون را دوباره ترسیم کرد.&nbsp;</span></font><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388327057304_14387" lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تهامی هم در بیست و چهار ساعت شبانه</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">روز در حال پیگیری بود.</span></div><div class="yiv3250999504yqt6219643509" id="yiv3250999504yqtfd78484"><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4975" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">ساختار کتاب از یک درس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4974" lang="FA">نامه جامع اما در عین حال جمع و جور به همراه سؤالات طبقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">بندی شده و پاسخ تشریحی سؤالات تشکیل شده بود و این یعنی همان چیزی که درس&nbsp;</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">مقدمه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">ای بر مهندسی پزشکی</span><span lang="FA">"</span><span lang="FA">&nbsp;کم داشت.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2659" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3662" lang="FA">در بیست روز آخر هر کدام از ما با وجود بیش از ده ساعت تدریس روزانه در چند دانشگاه فقط برای به سرانجام رسیدن کار بیش از دو یا سه ساعت در شبانه روز نخوابیدیم و جالب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">تر از آن داستان جدال ما و آن چند مسأله ظاهراً لاینحل در دقایق پایانی بود که هر کدام بعد از یک یا چند شبانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_18725" lang="FA">روز کلنجار رفتن،&nbsp; اکثراً در حوالی ساعت 4 یا 5 بامداد حل می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3661" lang="FA">شد. یکی از این مسائل بدجوری به بن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">بست خورده بود ولی راهنمایی کوچک یک استاد قدیمی راه بسته را گشود. جدال مسائل سخت و آدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">های شکست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4976" lang="FA">ناپذیر خاطره خوبی بود که یک کار گروهی به یاد ماندنی به خاطراتم افزود. اینک نسخه نهایی کتاب بیش از 200 مسأله و مثال حل شده دارد که رکوردی دست نیافتنی در حوزه مهندسی پزشکی است.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3701" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">یک کار اداری طولانی به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4977" lang="FA">منظور گرفتن یک گواهی اشتغال به تدریس از دانشگاه پیام نور جهت ارسال به دفتر انتشارات را یک کارمند ساده دانشگاه پیام نور در عرض مدت کوتاهی انجام داد در حالی که من فقط تلفنی این درخواست را به او داده بودم و آن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388220732804_87206" lang="FA">جا فهمیدم که انسان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388220732804_87205" lang="FA">های بزرگ فقط مخصوص کتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">ها و داستان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">ها نیستند.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3577" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388220732804_87203" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شب یلدا، کار ویرایش و بازبینی نهایی به اتمام رسید و کتاب در روز هفتم دی ماه &nbsp;درکتابخانه ملی ثبت شد. شش ماه کار بی وقفه اینک معجزه وار به سرانجام &nbsp;رسیده بود.</font></span></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3577" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388220732804_87202" lang="FA">البته بدون شک هیچ کاری بدون نقص نیست اما قطعاً انجام دادن یک کار حتی اگر دارای نقص باشد بهتر از هیچ کاری انجام ندادن است. به هر حال سال 1392 سال پرکار و سختی بود اما معجزات خودش را هم داشت. به دانشجویان پنج دانشگاه قول داده بودیم که کتاب را به آزمون کارشناسی ارشد امسال برسانیم و با یاری همراهان معجزه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="FA">گر به قول خود وفادار ماندیم.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3579" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">&nbsp;و زیباترین بخش کتاب به اعتقاد من صفحه تقدیمش بود و تقدیم شدن کتاب به مردی که پدر مهندسی پزشکی خراسان است. استادی که با وجود تمام مخالفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388334425635_6416" lang="FA">ها و انتقادهای سختی که به او داشتیم همیشه با متانت به حرف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4978" lang="FA">های ما گوش کرد و به ما آموخت که ابعاد انسانیت و اخلاق بسیار فراتر از منش سیاسی و چارچوب اعتقادی است.</span></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3585" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و در نهایت باید عرض کنم که تمام این داستان را گفتم صرفاً برای این که بگویم:</font></span></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4339" style="text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></div><div align="center" class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4338" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><b id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4337"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4336" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جناب آقای دکتر سیداحسان تهامی</font></span></b></div><div align="center" class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4335" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و</font></span></b></div><div align="center" class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4334" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4333"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4332" lang="FA">سرکار خانم مهندس فاطمه داوری</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="FA">نیا</span></b></font></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2785" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></div><div align="center" class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2437" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4344"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4343" lang="FA">از تیرماه تا دی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2787"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2786" lang="FA">ماه راه سختی توأم با فراز و نشیب</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2436"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2435" lang="FA">های بسیار طی شد. تنها باید اعتراف کنم:</span></b></font></div><div align="center" class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2432" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><b id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2431"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2430" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همکاری با شما برای مردی که افتخارات چندانی ندارد، افتخار بسیار بزرگی بود.</font></span></b></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2784" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><b id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4979"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2738" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2783" lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;با احترام</font></span></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2736" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_3641"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2737" lang="FA">&nbsp;ناصر حافظی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_4980" lang="FA">مطلق</span></font></span></div><div class="yiv3250999504MsoNormal" dir="RTL" id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2734" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_1_1388102923846_2735" lang="FA">&nbsp;دی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span>‎</span><span id="yiv3250999504yui_3_13_0_ym1_7_1388102923846_23" lang="FA">ماه 1392</span></font></div></div> text/html 2013-12-16T21:42:32+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 47) بلندگوی دینامیک (Dynamic Speaker) http://nhafezi.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عناصر اصلی بلندگوی دینامیک &nbsp;عبارتند از: آهن‎ربای دائمی. سیم‎پیچ و دیافراگم مخروطی شکل که معمولاً از کاغذ، پلاستیک و یا فلز انعطاف‎پذیر ساخته شده ‏و با حرکت خود سبب لرزش ذرات هوا و تولید صدا می‎شود.&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تنها اتصال مخروط، به سیم‎پیچ مولد و لبه خارجی آن نیز به‎وسیله ماده پلاستیکی انعطاف‎پذیری به قاب خارجی متصل است. سیم‎پیچ نیز به‎وسیله قطعه‎ای عنکبوتی شکل به قاب خارجی متصل شده ‏است به‎گونه‎ای که در عین حال که سیم‎پیچ را در محل خود حفظ می‎کند، امکان حرکت آزادانه را نیز از آن سلب نمی‎کند.&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در بلندگوهای مخروطی، سیم‎پیچ مرتعش‎شده توسط امواج الکتریکی در میدان مغناطیسی آهن‎ربایی، موجب به حرکت درآوردن مخروط کاغذی متصل به آن شده و در نتیجه تولید امواج صوتی می‎نماید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.school-for-champions.com/science/images/electromagnetic_devices__loudspeaker.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://explorephysics.edublogs.org/files/2010/09/Speaker-Diagram-1.png">]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.rockfordfosgate.com/images/products/SPEAKER_Landingpage_anatomy_speaker_diagram.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.simplyspeakers.com/assets/images/Diagrams/Speaker-Cross-Section.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.tiscali.co.uk/images/feeds/hutchinson/ency/c01599.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/9/94/Loud_cone.gif"></div> text/html 2013-12-16T21:18:41+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 46) میکروفون کریستالی (Crystal Microphone) http://nhafezi.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: justify;"><font size="2">میکروفون کریتسالی یا میکروفون پیزوالکتریک شامل یک قطعه بلور &nbsp;پیزوالکتریک است که بر اثر اعمال انرژی مکانکی ناشی از ارتعاش امواج صوتی، انرژی الکتریکی متناسب با امواج صوتی تولید می‎کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/imgaud/crym.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXCkWRoX-mOl1xtBsI8ZEk9Nqdoo5yjbv_3yO37q_AMzMEikTYdQ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.web.britannica.com/eb-media/87/2587-004-514A424D.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGtOa8B24B0rtp23z8gwFyKgWzWT5vNhasNUA6u8XDMwpYFWaxpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-12-16T21:10:25+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 45) میکروفون نواری (Ribbon Microphone) http://nhafezi.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">میکروفون‎های نواری از یک صفحه فلزی منعطف که در داخل یک میدان مغناطیسی قرار گرفته تشکیل شده‎اند. امواج صوتی صفحه منعطف را به ارتعاش درآورده و در نتیجه حرکت صفحه در داخل میدان مغناطیسی یک سیگنال الکتریکی با فرکانس متناسب با &nbsp;فرکانس صدای اصلی تولید می‎شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.emusician.com/uploadedImages/eqmagazine/Features/ribbon%20mic.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.melbourneaudioclub.org.au/images/fig1.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://criticalrecordingstudio.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/ribbon1.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Ribbon_microphone.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://magazine.dv247.com/wp-content/uploads/2010/06/ribbon.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJC5q6uRFQS3Sojdk0CNJu8O_B4C6fJsu4sofJVLoKiWU0ePLTSw"></div> text/html 2013-12-16T20:59:29+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 44) میکروفون خازنی (Condenser Microphones) http://nhafezi.mihanblog.com/post/46 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">میکروفون خازنی دارای دوصفحه فلزی است که مجومعاً با هم تشکیل یک خازن می‎دهند. یکی از این صفحات انعطاف‎پذیر بوده و بر اثر&nbsp;ارتعاشات صوتی مرتعش می‎شود. امواج صوتی این صفحه منعطف را به ارتعاش درآورده و در نتیجه حرکت قاب فلزی که همانند&nbsp;یک&nbsp;خازن مسطح توسط باطری دارای بار الکتریکی شده است، سیگنالی الکتریکی با فرکانسی متناسب با صدای اصلی &nbsp;ایجاد می‎شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img.bhs4.com/67/a/67af6c4804e2e567b54db9f3bdbc3bec46a9fe7b_large.jpg" style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.audiomasterclass.com/i/capacitor-microphone.gif" alt="The principle of operation of a capacitor (condenser) microphone"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://microphones.audiolinks.com/Microphones/micdiagram02569.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.learningaboutelectronics.com/images/Bias-power-to-a-condenser-microphone.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.learningaboutelectronics.com/images/Electret-microphone.png" alt="Condenser Microphone"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQW1SW03l7ZH0OYB34_HZnNoEVqM7Xw_DtCsnws0fZddT95T_-BIw"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-12-15T18:02:17+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 43) میکروفون دینامیک (Dynamic Microphone) http://nhafezi.mihanblog.com/post/45 <div style="text-align: left; direction: rtl;"><div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 19.1875px; text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در میکرفون‌های دینامیک، سیگنال الکتریکی متناظر با صدا بر اثر حرکت کردن یک هادی در میان یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. در بیشتر میکروفون‌های دینامیک یک دیافراگم بسیار باریک و سبک در پاسخ به فشار هوا حرکت می‌کند. حرکت دیافراگم باعث حرکت یک سیم‎پیچ &nbsp;معلق در میان یک میدان مغناطیسی شده که منجر به ایجاد جریان الکتریکی کوچکی می‌شود. میکروفون‌های دینامیک حساسیت کمتری (در مقابل فشار هوا و فرکانس‌های بالا) نسبت به میکروفون‌های خازنی دارند و معمولاً می‌توانند در شرایط سخت‎تری کار کنند.&nbsp;</font></span></div></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.mediacollege.com/audio/images/mic-dynamic.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://ohda.matrix.msu.edu/wp-content/uploads/2012/06/micdiagram2922.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://jedsound.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/mic.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://visual.merriam-webster.com/images/communications/communications/dynamic-microphone_1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGeuh2YHxbR6BxGhAq4B8v4F6Py3PXdyI10P4xQRyDzrtK5Jb0"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 28px; text-align: justify;"><br></span></font></div> text/html 2013-12-05T22:50:10+01:00 nhafezi.mihanblog.com ناصر حافظی مطلق 42) تقویت‎کننده ابزار دقیق http://nhafezi.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تقویت‎کننده ابزار دقیق (Instrumentation Amplifier) نوعی تقویت‎کننده تفاضلی است که &nbsp;به سبب امپدانس ورودی بسیار بالا در تجهیزات اندازه‎گیری و ابزار دقیق &nbsp;پر کاربرد &nbsp;است. همچنین آفست کم، رانش ناچیز، بهره تفاضلی بالا و فابل تنظیم به علاوه نویزپذیری کم و بهره مد مشترک بسیار پایین و مشخصه‎های مناسب دیگر سبب شده است این تقویت‎کننده‎ها کارآیی بالایی داشته باشند. از جمله تراشه‎های معروف تقویت‎کننده ابزار دقیق می‎توان از AD620، AD624، LH0036، LH0038، 1NA101، 1NA102 و 1NA110 نام برد.</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Op-Amp_Instrumentation_Amplifier.svg/400px-Op-Amp_Instrumentation_Amplifier.svg.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload.wikimedia.org/math/7/b/7/7b7faef0925c6ac7119da37705462d1a.png" alt="\frac{V_\mathrm{out}}{V_2 - V_1} = \left (1 + {2 R_1 \over R_\mathrm{gain}} \right ) {R_3 \over R_2}"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.wvshare.com/img/pinout/A_D620_l.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://circuits.datasheetdir.com/33/AD624-pinout.jpg"></div>